Текстови

Страна

Три години www.sdakavadarci.com

Господ е Пастир мој; ништо нема да ми недостасува, На зелени пасишта Тој ми дава починка; При тивки води – ме води. Ја освежува мојата душа, ме води по патеките на правдата, поради Своето име. Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото, зашто Ти си со мене. Твојот